GEIR M. AKER

INSTRUKTØR, VEILEDER, KURS- OG FOREDRAGSHOLDER OG COACH

Geir M. Aker har lang erfaring med å få frem resultater hos både barn og voksne. Selv mener han at det kanskje er et snevert felt å ha kompetanse på, men overføringsverdien til andre felt er stor, og det å prestere sammen på et profesjonelt nivå er viktig i så mange sammenhenger.

E-postBook foredrag og kurs


"Geir fikk meg til å se meg selv, som jeg selv hadde glemt. Han fikk fram det som bor i meg. Med lekent bruk av ord, glimt i øyet og egen trygghet fikk han meg til å ville VÆRE meg."

Aina Tufte
Tufte Gård

"Geir leverer som alltid! Vi har fått kjempefine tilbakemeldinger på kurset og er selvfølgelig veldig stolte, TUSEN TAKK!"

Lise Oppegård
Fagutvikler i ASVL


Geirs foredrag er utformet på bakgrunn av hans erfaringer fra forsvaret, som veileder og som underviser.

GEIRS BAKGRUNN

 • Geir har 10 års erfaring fra Forsvaret; fra millimeterpresisjon i Drilltroppen i Garden, til lederutdanning ved en av befalsskolene.
 • Senere har han jobbet med mennesker som av ulike årsaker havner litt utenfor mainstreamen i samfunnet; fravær av arbeid, gode relasjoner, eller også selvbilde.
 • Som Utekontakt i Horten fikk engasjementet for barn og unge et godt fotfeste, og med sine relasjonelle ferdigheter og milde tydelighet, brukes Geir også som familierådskoordinator av Bufetat.
 • Geir har i flere år vært veileder på og selv holdt samlivskurs. Enten det er for døv-blinde, innsatte i fengsel, eller den jevne mann i gata. Overføringsverdien fra disse kursene er stor også innen relasjonen mellom kolleger på en arbeidsplass, eller kommunikasjon med barn.
 • Med sin måte å undervise på er Geir også stadig leid inn til Forsvaret, hvor han har undervist nær alle Forsvarets korps i marsjering. Han har lang erfaring med å få frem resultater hos både barn og voksne, både sivilt og militært. Kanskje et snevert felt å ha kompetanse på, men overføringsverdien til andre felt er stor, og det å prestere sammen på et profesjonelt nivå er viktig i så mange sammenhenger.

BOOK GEIR TIL DITT ARRANGEMENT

Ta en samtale med de proffe folka hos vår samarbeidspartner Athenas, og book Geir til ditt arrangement i dag.

FOREDRAG OG KURS

BETYDNINGEN AV 1

 • Sammen er vi nok sterke, men hva kan 1 bety alene?
 • Har livet en oppskrift, og bør den i så fall følges?
 • Et inspirerende foredrag som minner publikum på hvordan små ting kan endre verden – bokstavelig talt, og hvordan hver og en spiller en viktig rolle.
 • Med personlige historier om enkelte hendelser fra eget liv deler Geir sin optimisme over det å leve så det merkes for andre; DU er viktig!
 • Foredraget passer nok aller best for ungdom på videregående, men også veldig godt egnet for voksne i alle aldere som ønsker å bli inspirert til å berike sitt eget og andres liv.

KUNSTEN Å GÅ I TAKT

 • Geir har jobbet i Drilltroppen i Garden – der de kaster gevær i lufta.
 • Geir har også jobbet som mellomleder i NAV – der de kan skjemaer inngående.
 • Hva har disse til felles?
 • Foredraget tar for seg fellestrekkene i disse forskjellige områdene, og synliggjør på en humoristisk måte hvordan det å marsjere i takt fører til målet på en mer effektiv måte. Også i overført betydning.

UNDERVISNING SOM VIRKER

 • Geir har undervist i undervisningslære på en av Forsvaret befalsskoler. Samtidig med å skulle levere teori som underbygger faget måtte han være et levende eksempel på en god underviser.
 • Hva er konsekvensen av ikke-oppnådd læring? Kunnskapsdeling er blitt en selvfølge, men hvordan er det med formidlingskunnskapene? Ofte blir den som har mest kjennskap til et tema eller ferdighet satt til å lære opp de andre i virksomheten – er det lurt?
 • I foredraget presenteres temaene læring, hukommelse og leksjonsoppbygging. Deltakerne vil sitte igjen med konkrete tips og verktøy som de raskt kan bruke selv.
 • Foredraget egner seg for alle som har eller tildeles rollen som underviser, og vil gi grunnleggende forståelse for hvordan og hvorfor man skal få til at det nye fester seg.

TÅLER DU EN OMSTILLING TIL?

 • Forsvaret, Posten Norge og NAV har vært gjenstand for noen av Norges mest omfattende omstillingsprosesser. Geir har jobbet for to av disse tre. Det har gitt solid erfaring med tunneler og lys i enden.
 • Omstillinger er blitt mer vanlig enn hva noen liker, og det kreves at man har et sunt forhold til temaet, ikke bare som organisasjon, men som enkeltmenneske. Det finnes mye kunnskap og erfaring med omstilling, men hva med holdningen til det?
 • Foredraget handler om hva du som enkeltperson kan gjøre for å stå i omstilling og komme styrket ut av disse, uten å bli svekket. Hvordan bidrar du til omstillingen? Hva blir resultatet når alle i organisasjonen har et bevisst forhold til egen holdning rundt omstillinger?
BOOK GEIR TIL DITT ARRANGEMENT