5 GRATIS tips for samtale med ungdom!

JA TAKK!
 

Få 5 GRATIS tips!

Legg igjen navn og din e-post adresse og få umiddelbar tilgang til Biancas fem beste tips for samtale med ungdom. Du får tilgang til både video og nedlastbar PDF-fil.

Bianca Simonsen

Biancas formelle bakgrunn er en bachelorgrad i barnevern og videreutdanning i veiledning og coaching. Hun har 8 års erfaring som forsterket fosterhjem for flere ungdommer i tenårene.

Hun har i mange år jobbet med kommunikasjonskurs for par, blant annet for forsvaret.

I dag jobber hun som foreleser ved mange av landets høyskoler. Hennes kurs og foredrag er etterspurt i helse og sosialsektoren når det kommer til hennes kompetanse på mennesker i utfordrende livssituasjoner.

Hun har også i fem år jobbet for Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) rett inn i familier med utfordringer som familierådskoorinator.

Bianca er opptatt av å styrke det gode som allerede finnes i alle relasjoner.