Kjøpsvilkår

Vilkår for kjøp hos Gjør en forskjell AS (gjorenforskjell.no)

 

 

Vi i Gjør en forskjell AS ønsker å gjøre alle kjøp og påmeldinger hos oss enkle, sikre og helt frie for ubehagelige overraskelser. På alle våre nettbaserte produkter tilbyr vi 14 dagers åpent kjøp. For påmelding til våre live kurs og arrangementer gjelder egne vilkår. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

- Vilkår for deltakelse på fysiske kurs og seminarer, samt direktesendte nettbaserte leveranser - klikk her
- Coaching avtale som må bekreftes lest ved kjøp av våre coaching tjenester - klikk her

Parter:

Selger er Gjør en forskjell AS, Danholmen 25b, 3128 Nøtterøy, [email protected], Org nr: 999 604 390, og betegnes i det følgende som Gjør en forskjell/vi/våre/oss/vårt/selskapet/coach

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen og betegnes i følgende som du/deg/ditt/kunde/din/dine/fokusperson

 

Nettbaserte produkter:

Direktesendte leveranser:

For direktesendte leveranser på nett gjelder samme vilkår som for våre fysiske kurs, foredrag og seminarer.

 

Nettkurs:

For våre nettbaserte kurs tilbyr vi 14 dagers åpent kjøp - ikke fra kjøpsdato, men fra kursets startdato. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes, på de vilkår som er nevnt under punktet ”Vilkår for refusjon”. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra.

 

Medlemskap GEF Mentale Treningssenter

For månedlige medlemskap tegnet senere enn 12.09.22 gjelder ingen bindingstid. Medlemskapet fornyes automatisk fra måned til måned inntil det blir avsluttet av kunde.

For medlemskap tegnet før 12.09.22 gjelder følgende:

Ved kjøp av et årlig medlemskap hos oss vil dette belastes med et årlig engangsbeløp, eller 12 månedlige belastninger på ditt kort. Deretter vil abonnementet ditt fortsette og belaste gjeldende avgift til den lagrede betalingsmåten til den blir kansellert.

Du kan når som helst avbryte fornyelse av ditt årsmedlemskap ved å sende en melding til [email protected]. Har du valgt månedlig betaling vil dine trekk da stanse etter fullførte 12 måneder.

Ved medlemskap utover det første året er det ikke lenger noen form for bindingstid, og du kan eventuelt gå over til å betale måned for måned dersom du innledningsvis hadde betalt for et helt år.

Vær oppmerksom på at du ikke vil kunne få refusjon for gjenstående tid på allerede betalt medlemskap ved oppsigelse.

 

Betaling
Betaling skjer via Bank-/Kredittkort eller faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal og Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.


Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.


Opphavsrett
Opphavsrett © Gjør en forskjell AS. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Gjør en forskjell sine nettsider og i våre kursportaler.


Levering og betingelser for bruk av nettbasert innhold
Du kjøper tilgang til det enkelte kurs sitt innhold i kursperioden. Våre produktet er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller det materialet som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Gjør en forskjell AS. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller i noe medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av oppgaver, lydfiler og liknende på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Våre nettbaserte kurs er individuelle program. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk på våre nettsider. Hvis du ønsker å ta et av våre kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta et av våre kurs, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. Du kan da ta kontakt med oss for en eventuell grupperabatt.

 

Informasjon vedrørende våre webinarer.
Et webinar er en sammenslåing av ordene web og seminar, og er en online presentasjon. I praksis betyr det at deltakerne på webinaret kan se hva som skjer på foredragsholderens datamaskin, samtidig som de hører på foredragsholderens forklaring på hva som skjer.

I Gjør en forskjell AS benytter vi oss av ulike former for webinarer. Disse er direkte/live webinar, noe som betyr at presentasjonen skjer der og da, rene opptak, eller såkalte hybrider som består av en kombinasjon av live/direkte og tidligere opptak.

Vi markedsfører med ordlyden «Live webinar» når det sendes direkte og ikke er opptak eller en kombinasjon.

 

Konfidensialitet ved deltakelse på nettbaserte programmer
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe våre kurs samtykker du i å respektere de samme rettighetene til våre andre kursdeltakere og representanter for Gjør en forskjell AS.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre kursdeltakere anses å være private.

 

Etiske retningslinjer ved individuelle samtaler og veiledning
All informasjon om deg som privatkunde og kundeforholdet er konfidensielt. Det forutsettes at fokusperson/ene ikke har alvorlige traumer, depresjoner eller sykdommer. Disse vil bli henvist videre. All klientinformasjon er mellom coach og fokusperson. Imidlertid vil konfidensialiteten anses som opphevet hvis det blir videreformidlet informasjon om alvorlige forbrytelser eller det mistenkes at klienten kan komme til å skade seg selv eller andre.

 

Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Gjør en forskjell AS garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice. Les vår fullstendige personvernerklæring her.

 

Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe et av våre kurs aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

 

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

 

Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

 

Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

 

Oppsigelse
Ved å kjøpe et av våre produkter, samtykker du i at Gjør en forskjell AS kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.


Konfliktløsning:
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


Force majeur
Er Gjør en forskjell AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Gjør en forskjell AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Gjør en forskjell AS refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: [email protected] 

Daglig Leder: Espen O. Simonsen

Adresse: Gjør en forskjell AS, Danholmen 25b, 3128 Nøtterøy

Org. nr.: 999 604 390

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.

 

Sist oppdatert: januar 2023