Om oss

VÅR VISJON

 

Vi skal gi mennesker livsglede, handlekraft og troen på at alt er mulig. Ved å formidle tilstedeværelse, takknemlighet, kjærlighet og kommunikasjon skal vi styrke relasjoner og utgjøre en forskjell for individet og verden.

 


 

Gjør en forskjell ble startet i 1996 som en ren nettside og blogg av Tone-Elisabeth Simonsen. I dag er vi et aksjeselskap der vi brenner for den arbeidsplassen vi har skapt, den meningsfulle jobben vi får lov til å gjøre hver eneste dag, og de fantastiske menneskene vi kommer i kontakt med. 

Hvem vi er, og hva vi gjør, skal alltid være godt fundamentert i våre fire grunnverdier:

 

TILSTEDEVÆRELSE

Vi er opptatt av å være til stede i det vi gjør, og for de menneskene vi er sammen med. For å sikre vår tilstedeværelse har vi en policy på at vi skal ha et genuint ønske om å utføre de oppdrag vi påtar oss.

Vi skal være gode på å legge privatliv, samt andre arbeidsoppgaver til side når vi utfører arbeidet vårt. Våre kunder skal oppleve at vi bevisst velger tilstedeværelse, og at eventuelle hindringer for vår tilstedeværelse blir tatt ansvar for og kommunisert på en tydelig måte. 

Vi er opptatt av å stille i god tid, sette oss i riktig mental tilstand og være godt forberedt på de aktiviteter vi skal utføre.

 

TAKKNEMLIGHET

Takknemlighet er for oss en umiddelbar kilde til gode følelser som vi alle har tilgang til, alltid!

Vi skal ha en takknemlig holdning i møte med våre kunder. Vi skal være tydelige i å vise, samt sette ord på vår takknemlighet over de erfaringer og oppdrag våre kunder byr på.

Vi vet at vi mennesker finner det vi leter etter. Derfor skal vi selv i utfordrende relasjoner ta ansvar for å fokusere på det vi opplever som bra, og kommunisere det. Vårt firmaet i seg selv bygger på utfordrende opplevelser som nå er omgjort til handlekraft, og en takknemlig holdning.

 

KJÆRLIGHET

For oss er kjærlighet noe som skapes av bevisste kjærlighetsfulle handlinger, og noe som må velges.

Vi opplever stor kjærlighet i møte med mennesker og det å få lov til å gjøre en forskjell i deres liv. Det oppleves som verdiskapning av stor betydning i vårt selskap.

Vi ønsker å bidra til en holdningsendring i bruk av ordet kjærlighet i den profesjonelle hjelperrollen i samfunnet. Derfor skal vi være formidlere av historier, opplevelser, tanker og handlinger som løfter kjærlighet opp og frem.

 

KOMMUNIKASJON

Vi tilstreber alltid å utøve relasjonelt mot i alt vi gjør, og kommunisere respektfullt fra et personlig perspektiv.

Vi vet at god kommunikasjon fordrer trygge og gode rammer, og i møte med oss skal våre kunder oppleve en trygg, tydelig, direkte og undrende kommunikasjon. Vi skal ta et særlig ansvar for å avklare forventinger og om budskapet vi kommuniserer blir oppfattet slik det var ment.

Vi skal være åpne for å ta imot tilbakemeldinger, også de som måtte være ubehagelige. Vi skal snakke til og ikke om, og vi skal anerkjenne andres opplevelser selv om vi ikke nødvendigvis er enige i det som blir kommunisert.