Vilkår kurs og seminarer

Informasjonen under gjelder i tillegg til våre generelle kjøpsvilkår.

Påmelding

På grunn av stor pågang og begrensede plasser på våre live kurs og direktesendte leveranser er det bindende påmelding med forhåndsinnbetaling med kort eller over faktura. 

 Ved ønske om å dele opp kursavgiften/billettprisen i flere avdrag, ta kontakt så finner vi en løsning.

Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort eller faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal og Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

 

Hva Gjør en forskjell AS fakturerer og hva som betales direkte på hotellet?

Kjærestekurs på Farris Bad:

Gjør en forskjell AS sin kursavgift pålydende 5 790,- kr pr par forhåndsbetales direkte ved påmelding. Hotellkostnader forhåndsbetales av det enkelte par siste uke før kursstart via betalingslink utsendt på SMS direkte fra Farris Bad.

OBS: Hotellets egne regler for avbestilling/no show gjelder. Les mer her.

Vår fornøydhetsgaranti gjelder på dette kurset:

Dersom dere deltar på hele kurset og etter kursavslutning ikke er fornøyde med kursets innhold og vår leveranse av det kan dere gi oss beskjed der og da, og dere vil få refundert hele kursavgiften på 5 590,- (dette vil da bli tilbakeført til deres konto innen få dager). Dette betinger at dere gir oss beskjed umiddelbart etter kursavslutning.

 

Andre kurs og arrangementer:

Som standard på være fysiske kurs og arrangementer betales billett/kursavgift direkte til Gjør en forskjell AS, samt dagpakke prisen for bruk av kursfasilitetene på lokasjonen. Dette inkluderer også lunsj og pausemat der dette er aktuelt. 

Øvrige kostnader knyttet til eventuell overnatting, middag og andre tjenester som blir booket direkte med hotellet betales direkte til hotellet.

 

Forsikringer

GJØR EN FORSKJELL vil understreke at deltakelse på deres arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 

 

Angrefrist/Avmelding

Følgende gjelder for alle våre live kurs og arrangementer, også ved kjøp av billetter. Dere kan fritt melde dere av inntil 4 uker før kurs/arrangements dato, og foreløpig innbetaling vil bli refundert. Ved avmelding inntil 3 uker før, refunderes 75%. Inntil 2 uker før refunderes 50%. Inntil 1 uke før refunderes 25%. Ved avmelding innenfor siste uke refunderes ingenting.

Ved avmelding senere enn 3 uker før kurs/arrangements dato, der fullstendig kursavgift ennå ikke er innbetalt, vil den respektive prosentsats bli fakturert og innkrevd i henhold til betingelsene over.

Ved sykdom, kan egen reiseforsikring dekke – mot legeattest. Konferer forsikringsselskapet deres.

Dersom en deltaker må avbryte et arrangement, er GJØR EN FORSKJELL ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av arrangementskostnaden. Se for øvrig pkt. klager.

Overflytting til senere kurs eller arrangement kan gjøres inntil 3 uker før mot et flyttegebyr på 10% av totalen. Flere overflyttinger er mulig, men ikke avbestilling med refusjon av beløp etter en overflytting.

Ved eventuelt avlyste kurs og arrangementer vil de påmeldte få prioritet ved neste anledning og mulighet til kostnadsfri overflytting, eventuelt 100% refusjon om ønskelig.

Utsendte fysiske produkter, som for eksempel FuelBox i forbindelse med direktesendt kjærestekurs refunderes ikke ved eventuell avmelding.

 

Avlysning og endringer av arrangement

Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få tilmeldte, mangel på leder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 14 dager før planlagt arrangementstart.

Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. 

  

Klager

Arrangement lederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til GJØR EN FORSKJELL så raskt som mulig og senest 4 uker etter at arrangementet er avsluttet.

 

Forbehold og fotografering

Informasjonen på hjemmesiden og i informasjonsskriv er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne. 

Som deltaker på arrangement arrangert av GJØR EN FORSKJELL kan man bli tatt bilde/video av, enten av arrangementsleder eller av andre deltakere. Disse bildene/videoene kan bli brukt til GJØR EN FORSKJELLS egne publikasjoner eller på våre nettsider.

Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde/video av må du informere arrangementsleder om dette, helst når arrangementet starter.

 

Deling av e-post til deltakerne

På enkelte arrangement hvor det er gunstig å samkjøre utsendelse av felles informasjon i forbindelse med arrangementet, kan vi komme til å dele e-postadressene til deltakerne.

​​​​​​​

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: [email protected]

Daglig Leder: Espen Simonsen

Adresse: Gjør en forskjell AS, Danholmen 25b, 3128 Nøtterøy

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.

 

Sist oppdatert: januar 2023