Coaching avtale med Gjør en forskjell AS

De tjenestene som tilbys er coaching fortrinnsvis via Zoom.

Coaching er ikke rådgivning i tradisjonell forstand. Det er et forhold mellom jevnbyrdige parter, hvor fremdriften i prosessen i stor grad er avhengig av ditt engasjement og villighet til å omsette innsikt i handling. Coaching er handlingsfokusert og opptatt av at du må gjøre og ikke bare snakke for å skape endringer. All informasjon coachen mottar under prosessen vil forbli konfidensielt mellom deg og coachen.

En coach er en objektiv sparringspartner, utfordrer og heiagjeng som er lyttende og stiller gode spørsmål slik at du kan reflektere og se ting på nye måter. Coachen har ikke fokus på innhold men din personlige prosess. Ansvaret for å tilby målrettet og utfordrende coaching ligger hos coachen.  Men, du er selv ansvarlig for at din prosess, de valgene du tar, og at du har det bra i prosessen. Vær oppriktig med coachen, du må kanskje øve på å gi modige tilbakemeldinger.

Hvis du allikevel skulle oppleve at samtalene ikke er tilfredsstillende ut fra dine forventninger, så oppfordres det til å gi tilbakemelding til coachen om dette umiddelbart på e-post, så dere kan finne nye gode løsninger.  

En coachingtime er 60 minutter og du vil bli trygt ledet gjennom timen av din coach.
Hvis det er aktuelt med oppfølging av deg som kunde mellom timene vil dette bli avtalt mellom den enkelte coach og deg. Samt eventuelt påløpende kostnader knyttet til dette.

Kom punktlig til avtalt tid for coachingtime. Skulle du likevel være forhindret fra å gjennomføre en time, ber vi om at det gis beskjed direkte til coachen på e-post. Det gis ikke refusjon for timer det ikke meldes avbud for innen 24 timer før samtalen skal finne sted, eller for timer som ikke blir benyttet.

Oppdraget skal være betalt i sin helhet ved oppstart av coachingforløpet.
Hvis det er ønskelig med delbetaling eller du har andre spørsmål rundt coachingen kan du ta kontakt med oss direkte på e-post: [email protected] 

  • Vi ber om at du også setter deg inn i våre Personvern erklæringer som du finner HER og gjør oppmerksom på at du også aksepterer disse ved å bekrefte at du har gjort deg kjent med og aksepterer denne "Coaching avtalen".
  • Prosessen og verktøyene jeg får tilgang til gjennom Gjør En Forskjell AS er ment til meg personlig, og skal på ingen måte brukes videre på andre mennesker/grupper eller kontribueres i andre kanaler uten samtykke fra Gjør En Forskjell AS

 Ved kjøp av Coaching tjenester fra Gjør en forskjell AS må du krysse av for at denne avtalen er lest og akseptert av deg som kunde.

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: [email protected]

Daglig Leder: Espen Simonsen

Adresse: Gjør en forskjell AS, Danholmen 25b, 3128 Nøtterøy

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.

 

Sist oppdatert: januar 2023